Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Nebezpečí reálného i virtuálního světa. Jsme na něj připraveni?

Najdete nás na Facebooku

7. 12. 2017, 16 h.

Ing. Filip Řezáč, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO externí odkaz, Katedra telekomunikační techniky

Přednáška má za úkol představit rizika komunikace ve virtuálním světě a případné důsledky, které v případě neodhalení nebezpečného chování v Internetu mohou nastat. Druhá část prezentace se věnuje bezpečnosti telefonie v internetovém i mobilním provozu a závěrem jsou uvedeny zajímavé paradoxy a neobvyklé situace z oblasti informační bezpečnosti a autorského zákona.

Současná generace žije kromě svého běžného života i ten virtuální, kde stejně jako v reálném světě má i zde své přátele, koníčky, zábavu, diskutuje, hraje si, ale také dokáže ublížit sobě i ostatním. Přednáška má za úkol představit rizika komunikace ve vrituálním světě a případné důsledky, které v případě neodhalení nebezpečného chování v Internetu mohou nastat. Jsou také rozebrány příklady jednotlivých prostředí a situací, kde se mohou lidé s bezpečnostními riziky setkat a samozřejmě jsou uvedeny i protiopatření, která mají za úkol dopady hrozeb minimalizovat, případně úplně eliminovat. Druhá část prezentace se věnuje bezpečnosti telefonie v internetovém i mobilním provozu a závěrem jsou uvedeny zajímavé paradoxy a neobvyklé situace z oblasti informační bezpečnosti a autorského zákona.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-27 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1