Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Stručný přehled témat cyklu přednášek Sci-Tea

Najdete nás na Facebooku

19. 10. 2017: Historie využívání nerostů v ČR, doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Lithium, uhlí, zlato... Zdá se, že v České republice stále je a bude co těžit. Ale jaké je historické pozadí? Čím vlastně těžba nerostů na našem území začala, jak se měnilo spektrum využívaných nerostů a jaké poučení si lze z minulých trendů odnést do budoucnosti? Obrazová historie těžby a využití nerostných surovin (nejen) u nás.

9. 11. 2017: Svět architektury a divadla v díle Iva Klimeše, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.

Přednáška představí dílo ostravského architekta Iva Klimeše, které Eva Špačková společně s Lenkou Popelovou a kolektivem spoluautorů zaznamenala a vydala v monografii Svět architektury a divadla, architekt Ivo Klimeš. Klíčovými díly Iva Klimeše jsou divadelní stavby, které se staly osnovou celé knihy. Divadelní budovy vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce a tak se na jednom místě setkávají představy architekta s požadavky dalších uměleckých profesí.

7. 12. 2017: Nebezpečí reálného i virtuálního světa. Jsme na něj připraveni?, Ing. Filip Řezáč, Ph.D.

Přednáška má za úkol představit rizika komunikace ve virtuálním světě a případné důsledky, které v případě neodhalení nebezpečného chování v Internetu mohou nastat. Druhá část prezentace se věnuje bezpečnosti telefonie v internetovém i mobilním provozu a závěrem jsou uvedeny zajímavé paradoxy a neobvyklé situace z oblasti informační bezpečnosti a autorského zákona.

8. 2. 2018: Brownfieldy – od skepse a nejistoty k uchopení příležitosti, doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.

Dvacet let je jedna generace. Co všechno se v průběhu dvaceti let změnilo v přístupu k regeneraci brownfieldů v České republice? Na to se pokusí odpovědět tato přednáška. Nedílnou součástí je i několik ukázek zdařilých regenerací.

8. 3. 2018: Etika všedního života – jsme banálně či sociálně zlí?, Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.

Pozvání k zamyšlení se nad povahou dobra a zla ve všednosti našich každodenností.

5. 4. 2018: Žijí matematikové ve věžích ze slonoviny?, RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.

Nacistická rozpínavost znamenala konec svobodného, demokratického, nábožensky a etnicky tolerantního Československa. V přednášce ukážeme podmínky pro vědeckou emigraci a způsob a rozsah perzekuce matematiků, kteří emigrovat nedokázali.

17. 5. 2018: Tajemství bleskové matematiky, RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

Lze matematikou ohromit, aniž byste byli géniové? Přijměte pozvání do světa čarování s čísly, který laika oslní a znalce pobaví. Netřeba ohrnovat nosy, matematická kouzla jsou vstupní bránou do opravdové matematiky! Kromě zprostředkování „matemagických“ zážitků se s posluchači podělím o své zkušenosti s překladem knihy Tajemství bleskové matematiky.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-27 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1