Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Žijí matematikové ve věžích ze slonoviny?

Najdete nás na Facebooku

5. 4. 2018, 16 h.

RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TUO

Ihned po převzetí moci v Německu začal Hitler s perzekucí židů a politických odpůrců. To vyvolalo vlnu emigrace, zejména mezi vědci, umělci a politicky angažovaným intelektuály. Československo se svou demokratickou reprezentací, velkou německou menšinou se pro ně stalo jedním z přirozených cílů a několik let platilo za bezpečné útočiště. Nacistická rozpínavost v roce 1938 ukončila éru svobodného, demokratického, nábožensky a etnicky tolerantního Československa.

Masová emigrace začala již po Mnichovu. Vědci se ovšem snažili nalézt v zahraničí nové pozice v akademickém prostředí, nejčastěji ve Velké Británii a USA, kde ovšem univerzity vzpamatovávající se z hospodářské krize a zaplnily volné pozice excelentními emigranty z Německa nebyly schopny absorbovat další vlnu imigrace. Jen zhruba polovině matematiků, kteří se rozhodli emigrovat se opravdu podařilo získat pozice, vycestovat a zachránit si tak život. Byli to ti vědecky excelentní s dobrými vědeckými kontakty v hostitelské zemi, kteří navíc byli schopni učinit rychlá rozhodnutí a napnout všechny síly k útěku. Většinou také potřebovali notnou dávku štěstí.

Ti, kteří zůstali, byli nacisty nemilosrdně perzekvováni. Většina zahynula v nacistických koncentračních táborech, jen několika se podařilo přežít. Přeživší německy mluvící vědci byli po válce paradoxně opět perzekvováni, a to Čechy, pro jejich mateřský jazyk.

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-25 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1