Přeskoč navigaci.

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Historie využívání nerostů v ČR

Najdete nás na Facebooku

19. 10. 2017, 16 h.

doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO externí odkaz, Institut geologického inženýrství

Lithium, uhlí, zlato... Zdá se, že v České republice by stále je a bude co těžit. Ale jaké je historické pozadí? Čím vlastně těžba nerostů na našem území začala, jak se měnilo spektrum využívaných nerostů a jaké poučení si lze z minulých trendů odnést do budoucnosti?

Obrazovou formou a diskuzí si přiblížíme těžbu a zpracování surovin v průřezu historií našeho území. Podíváme se na to, co a jak se těžilo v době kamenné, bronzové a železné. Jak se projevila tzv. období stěhování národů a zakládání prvních státních útvarů na našem území. A co přinesly do těžby husitské války, objev Ameriky a třicetiletá válka. Prohlídneme si, jaké inovace přinesla nestupující průmyslová revoluce. A co z toho celého vlastně vyplývá? Staneme se evropskou velmocí v těžbě lithia, zlata atd.? Dojde i na těžbu ve vesmíru? 

ÚK VŠB-TUO | Aktualizováno 2017-09-27 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1