Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Projekty OpenAIRE, OpenAIREPlus a OpenAIRE2020 a Horizont 2020

Najdete nás na Facebooku

Otevřený přístup v rámcovém programu Evropské komise Horizont 2020

European Commission > Strategy > Digital Single Market: OpenAIRE: Europe’s Hub for Open Science externí odkaz

Přečtěte si: nejnovější Newsletter OpenAIRE externí odkaz

OpenAIRE on Vimeo externí odkaz, videa (počet: 124) o výsledcích řešení projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Cíle projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Účastníkem obou projektů za Českou republiku byla Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Projekty OpenAIRE externí odkaz (246686) a OpenAIREplus externí odkaz (283595) byly financovány Evropskou komisí externí odkaz v 7. rámcovém programu (Seventh Framework Programme externí odkaz), ve zvláštním programu Kapacity (Capacities externí odkaz), v oblasti Výzkumné infrastruktury (Infrastructures externí odkaz, e-infrastructure externí odkaz).

vlajka EU

Aktualizováno 2017-11-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0