Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Projekty OpenAIRE, OpenAIREPlus a OpenAIRE2020 a Horizont 2020

Najdete nás na Facebooku

Otevřený přístup v rámcovém programu Evropské komise Horizont 2020

Přečtěte si: OpenAIRE Newsletter February 2015 externí odkaz

OpenAIRE on Vimeo externí odkaz, videa (počet: 91) o výsledcích řešení projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Seminář: Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu externí odkaz, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 12. 12. 2013

Lars Holm Nielsen a Tim Smith (CERN): OpenAIRE webinar on ZENODOprezentace (slides) externí odkaz; záznam (recording) externí odkaz

Cíle projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Účastníkem obou projektů za Českou republiku je Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Projekty OpenAIRE externí odkaz (246686) a OpenAIREplus externí odkaz (283595) jsou financovány Evropskou komisí externí odkaz v 7. rámcovém programu (Seventh Framework Programme externí odkaz), ve zvláštním programu Kapacity (Capacities externí odkaz), v oblasti Výzkumné infrastruktury (Infrastructures externí odkaz, e-infrastructure externí odkaz).

vlajka EU

Aktualizováno 2015-02-17 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2015 | VŠB-TUO | XHTML 1.0