Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Evropské projekty OpenAIRE a OpenAIREplus

OpenAIRE on Vimeo externí odkaz, 90 videí o výsledcích řešení projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Seminář: Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu externí odkaz, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 12. 12. 2013

Lars Holm Nielsen (CERN): OpenAIRE webinar on ZENODO – Recording and slides externí odkaz

Rámcový program Evropské komise Horizont 2020

HORIZON 2020: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 1.0, 11 December 2013); Guidelines on Data Management in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 1.0, 11 December 2013)

Otevřený přístup povinný v programu Horizont 2020 externí odkaz, shrnutí základních informací z Průvodce otevřeným přístupem k vědeckým publikacím a výzkumným datům v programu Horizont 2020.

Základní principy otevřeného přístupu v programu Horizont 2020

Existují dvě možnosti zajištění otevřeného přístupu:

  1. zelená cesta – publikace musí být otevřeně přístupná po uplynutí šesti měsíců (dvanácti měsíců v případě publikací vytvořených v projektech v oblasti společenské a humanitní vědy),
  2. zlatá cesta – publikování v časopisech, které poskytují okamžitý otevřený přístup k článkům (otevřené časopisy nebo hybridní časopisy).

Příjemci grantů musí zajistit, aby publikace bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout. Pokud jde o licenci, pod kterou autoři/subjekty vykonávající autorská majetková práva k daným publikacím zpřístupňují své publikace, dokumenty programu Horizont 2020 doporučují zvážit použití Creative Commons licencí, např. CC-BY nebo CC-0.

Pravidla programu Horizont 2020 předpokládají otevřené zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků, příjemci grantů jsou nicméně vyzýváni k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací, ať už recenzovaných nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky, např. knihy, zprávy, výstupy z konferencí.

Povinnost poskytovat otevřený přístup k vědeckým publikacím se v Horizontu 2020 realizuje následujícím způsobem:

Cíle projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Účastníkem obou projektů externí odkaz za Českou republiku je Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava.

Projekty OpenAIRE externí odkaz (246686) a OpenAIREplus externí odkaz (283595) jsou financovány Evropskou komisí externí odkaz v 7. rámcovém programu (Seventh Framework Programme externí odkaz), ve zvláštním programu Kapacity (Capacities externí odkaz), v oblasti Výzkumné infrastruktury (Infrastructures externí odkaz, e-infrastructure externí odkaz).

vlajka EU

Aktualizováno 2014-03-25 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.0