Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Evropské projekty OpenAIRE a OpenAIREplus

Přečtěte si: OpenAIRE Newsletter September 2014 externí odkaz

OpenAIRE on Vimeo externí odkaz, 90 videí o výsledcích řešení projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Seminář: Politika Evropské komise: zelenou cestou k otevřenému přístupu externí odkaz, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 12. 12. 2013

Lars Holm Nielsen (CERN): OpenAIRE webinar on ZENODO – Recording and slides externí odkaz

Rámcový program Evropské komise Horizont 2020

HORIZON 2020: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 1.0, 11 December 2013); Guidelines on Data Management in Horizon 2020 externí odkaz PDF (Version 1.0, 11 December 2013)

Otevřený přístup povinný v programu Horizont 2020 externí odkaz, shrnutí základních informací z Průvodce otevřeným přístupem k vědeckým publikacím a výzkumným datům v programu Horizont 2020.

Otevřený přístup v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020

Otevřený přístup k vědeckým informacím je základním principem v programu Horizont 2020 a je popsán v Nařízení o zavedení H2020 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 externí odkaz) a v pravidlech pro účast a šíření výsledků, jakož i prostřednictvím příslušných ustanovení v grantové dohodě.

Otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím, které jsou výsledkem projektu v programu Horizont 2020, je stanoven jako povinnost pro všechny projekty. Legislativně jsou požadavky na otevřeně přístupné publikace podrobně popsány v modelové grantové dohodě externí odkaz PDF v článku 29.2.

Otevřený přístup k výzkumným datům je v programu Horizont 2020 zařazen jako pilotní projekt pouze pro vybrané oblasti výzkumu. Právně je povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům vymezena v článku 29.3 modelové grantové dohody.

Cíle projektů OpenAIRE a OpenAIREplus

Účastníkem obou projektů za Českou republiku je Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava.

Projekty OpenAIRE externí odkaz (246686) a OpenAIREplus externí odkaz (283595) jsou financovány Evropskou komisí externí odkaz v 7. rámcovém programu (Seventh Framework Programme externí odkaz), ve zvláštním programu Kapacity (Capacities externí odkaz), v oblasti Výzkumné infrastruktury (Infrastructures externí odkaz, e-infrastructure externí odkaz).

vlajka EU

Aktualizováno 2014-09-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.0