Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Politiky a strategie otevřeného přístupu

Najdete nás na Facebooku

2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání externí odkaz PDF: „(5) Cílem politik otevřeného přístupu je poskytnout čtenářům bezplatně přístup k recenzovaným vědeckým publikacím a údajům z výzkumu v co nejranější fázi jejich šíření a umožnit používání a opakované využívání výsledků vědeckého výzkumu. Tyto politiky by se měly provádět s ohledem na problematiku práv duševního vlastnictví. (6) Politiky otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu by se měly vztahovat na veškerý výzkum financovaný z veřejných prostředků. Očekává se, že tyto politiky zlepší podmínky pro provádění výzkumu tím, že omezí zdvojování úsilí a minimalizují čas strávený vyhledáváním informací a získáváním přístupu k nim. To urychlí vědecký pokrok a usnadní spolupráci v rámci EU i mimo ni. Tyto politiky budou rovněž reakcí na výzvy ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím, které vycházejí z vědecké obce.“

Rada pro výzkum, vývoj a inovace: 291. zasedání RVVI dne 28. února 2014 externí odkaz, A8) Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, příloha 291/A8 externí odkaz

Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost (angl. mandate) otevřeného přístupu, zajišťují organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem, kdo je v daném okamžiku potřebují.

Vlády se začaly zajímat o otevřený přístup z potřeby ujistit se, že výzkum, který financují, má dopad na společnost, a také díky zjištěním o plýtvání veřejnými zdroji, jež je výsledkem starého systému, ve kterém daňoví poplatníci platí jednou za výzkum a podruhé za přístup k jeho výsledkům.

Open Policy Network externí odkaz – Ensuring open access to publicly funded resources

UNESCO: Policy guidelines for the development and promotion of open access externí odkaz

Vztah k podpoře a prosazování otevřeného přístupu se odráží na různých úrovních a jeho výsledkem je formulace politik a povinností otevřeného přístupu ze strany účastníků procesu vědecké komunikace. Doporučení a požadavky na otevřený přístup i postoj k nim ze strany vydavatelů definují politiky a povinnosti.

Times Higher Education (13. 6. 2013): G8 science ministers endorse open access externí odkaz

Národní politiky otevřeného přístupu

Dánsko: Danish Agency for Science, Technology and Innovation: Recommendations for implementation of Open Access in Denmark externí odkaz (29. 3. 2011). Public-sector research councils and foundations adopt Open Access policy externí odkaz (21. 6. 2012).

Association of Research Libraries® (USA): Public Access Policies externí odkaz

Politiky otevřeného přístupu poskytovatelů finanční podpory na výzkum

Science Europe: GRC European Regional Meeting 2013 externí odkaz, the European Regional Meeting of the Global Research Council (GRC), Paris, 30 October 2013: Focus on Open Access to Publications and Funding the Future

Wellcome Trust externí odkaz je celosvětová dobročinná nadace zaměřená na zlepšení zdraví lidí a zvířat. Jednou z nejvýznamnějších aktivit této nadace je finanční podpora výzkumu externí odkaz. Neomezený přístup k publikačním výstupům z financovaných výzkumných projektů prostřednictvím otevřeného přístupu je samozřejmostí: Open access at the Wellcome Trust externí odkaz (záznam v SHERPA/JULIET externí odkaz).

Belgie: Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) externí odkazRèglement Relatif a l’application de la Politique de Libre Accès (Open Access) aux Publications Scientifiques Issues des Programmes de Recherche Soutenus par le F.R.S.-FNRS et les Fonds Associes externí odkaz PDF(PDF) – politika povinnosti zelené cesty otevřeného přístupu (green OA mandate)

CHORUS externí odkaz is a suite of services and best practices that provides a sustainable solution for agencies and publishers to deliver public access to published articles reporting on funded research in the United States

Bill & Melinda Gates Foundation Open Access Policy externí odkaz: „Jsme předvědčeni, že publikované výsledky námi financovaného výzkumu by měly být ihned a široce šířeny.“

Frederick Friend: How did the UK government manage to spoil something as good as open access? externí odkaz

O otevřeném přístupu v Parlamentu Spojeného království externí odkaz: Business, Innovation and Skills Committee, 16. 4. 2013 externí odkaz a Business, Innovation and Skills Committee, 14. 5. 2013 externí odkaz; Government mistaken in focusing on Gold as route to full open access, says Committee externí odkaz, 10. 9. 2013; Open access: MPs slam research policy externí odkaz; Finch report: response to Select Committe externí odkaz

Institucionální politiky a povinnosti otevřeného přístupu

Chinese Academy of Sciences: Chinese Academy of Sciences Policy Statement on Open Access to Articles from Publicly Funded Scientific Research Projects externí odkaz PDF(PDF) (16. 5. 2014)

Good practices for university open-access policies externí odkaz – osvědčené postupy pro politiky otevřeného přístupu na univerzitách (Last revised June 18, 2015. Version 1.3).

European University Association (EUA): Open Access externí odkaz; EUA Briefing Paper - Open Access externí odkaz

Vydavatelské politiky otevřeného přístupu

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-03-15 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk