Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Politiky a strategie otevřeného přístupu

Najdete nás na Facebooku

2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání externí odkaz PDF: „(5) Cílem politik otevřeného přístupu je poskytnout čtenářům bezplatně přístup k recenzovaným vědeckým publikacím a údajům z výzkumu v co nejranější fázi jejich šíření a umožnit používání a opakované využívání výsledků vědeckého výzkumu. Tyto politiky by se měly provádět s ohledem na problematiku práv duševního vlastnictví. (6) Politiky otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu by se měly vztahovat na veškerý výzkum financovaný z veřejných prostředků. Očekává se, že tyto politiky zlepší podmínky pro provádění výzkumu tím, že omezí zdvojování úsilí a minimalizují čas strávený vyhledáváním informací a získáváním přístupu k nim. To urychlí vědecký pokrok a usnadní spolupráci v rámci EU i mimo ni. Tyto politiky budou rovněž reakcí na výzvy ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím, které vycházejí z vědecké obce.“

Rada pro výzkum, vývoj a inovace: 291. zasedání RVVI dne 28. února 2014 externí odkaz, A8) Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, příloha 291/A8 externí odkaz

Jednání vlády ČR 14. 6. 2017 externí odkaz: Usnesení č.444 o Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020 externí odkaz.

Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují povinnost (angl. mandate) otevřeného přístupu, zajišťují organizacím, které financují výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo o ně mají zájem, kdo je v daném okamžiku potřebují.

Vlády se začaly zajímat o otevřený přístup z potřeby ujistit se, že výzkum, který financují, má dopad na společnost, a také díky zjištěním o plýtvání veřejnými zdroji, jež je výsledkem starého systému, ve kterém daňoví poplatníci platí jednou za výzkum a podruhé za přístup k jeho výsledkům.

Open Policy Network externí odkaz – Ensuring open access to publicly funded resources

UNESCO: Policy guidelines for the development and promotion of open access externí odkaz

Vztah k podpoře a prosazování otevřeného přístupu se odráží na různých úrovních a jeho výsledkem je formulace politik a povinností otevřeného přístupu ze strany účastníků procesu vědecké komunikace. Doporučení a požadavky na otevřený přístup i postoj k nim ze strany vydavatelů definují politiky a povinnosti.

Národní politiky otevřeného přístupu

Association of Research Libraries® (USA): Public Access Policies externí odkaz

Politiky otevřeného přístupu poskytovatelů finanční podpory na výzkum

Wellcome Trust externí odkaz je celosvětová dobročinná nadace zaměřená na zlepšení zdraví lidí a zvířat. Jednou z nejvýznamnějších aktivit této nadace je finanční podpora výzkumu externí odkaz. Neomezený přístup k publikačním výstupům z financovaných výzkumných projektů prostřednictvím otevřeného přístupu je samozřejmostí: Open access at the Wellcome Trust externí odkaz (záznam v SHERPA/JULIET externí odkaz).

Belgie: Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) externí odkazRèglement Relatif a l’application de la Politique de Libre Accès (Open Access) aux Publications Scientifiques Issues des Programmes de Recherche Soutenus par le F.R.S.-FNRS et les Fonds Associes externí odkaz PDF(PDF) – politika povinnosti zelené cesty otevřeného přístupu (green OA mandate)

CHORUS externí odkaz is a suite of services and best practices that provides a sustainable solution for agencies and publishers to deliver public access to published articles reporting on funded research in the United States

Bill & Melinda Gates Foundation Open Access Policy externí odkaz: „Jsme předvědčeni, že publikované výsledky námi financovaného výzkumu by měly být ihned a široce šířeny.“

Frederick Friend: How did the UK government manage to spoil something as good as open access? externí odkaz

O otevřeném přístupu v Parlamentu Spojeného království externí odkaz: Business, Innovation and Skills Committee, 16. 4. 2013 externí odkaz a Business, Innovation and Skills Committee, 14. 5. 2013 externí odkaz; Government mistaken in focusing on Gold as route to full open access, says Committee externí odkaz, 10. 9. 2013; Open access: MPs slam research policy externí odkaz; Finch report: response to Select Committe externí odkaz

Institucionální politiky a povinnosti otevřeného přístupu

Chinese Academy of Sciences: Chinese Academy of Sciences Policy Statement on Open Access to Articles from Publicly Funded Scientific Research Projects externí odkaz PDF(PDF) (16. 5. 2014)

Good practices for university open-access policies externí odkaz – osvědčené postupy pro politiky otevřeného přístupu na univerzitách (Last revised September 28, 2017. Version 1.5).

European University Association (EUA): Science 2.0/Open Science externí odkaz; Achieving Open Access by 2020: tracking universities’ progress and guidelines for the future externí odkaz

Vydavatelské politiky otevřeného přístupu

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-11-02 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk