Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Open Access Week 2012

Najdete nás na Facebooku

Tato stránka je věnována akci International Open Access Week 2012, ke které se připojila potřetí i Česká republika.

logo oaOpen Access Week 2012: externí odkaz 22.–28. říjen 2012

Otevřený přístup

logo OATermín otevřený přístup (open access) se vztahuje na tradiční vědecké výstupy, především na recenzované články ve vědeckých časopisech, ale také na vědecké monografie externí odkaz nebo na data z vědeckého výzkumu.

Vědecké časopisy jsou považovány za významný a dlouhodobě osvědčený způsob zveřejňování a šíření nových poznatků a jsou také dlouhodobě osvědčeným způsobem zpřístupňovány: na základě předplatného. (Přečtěte si: Scientific publication : the model and scandals externí odkaz.)

logo toll-access, nakl. SpringerChce-li si někdo článek publikovaný tradičním způsobem přečíst, musí mít klíč, který ho odemkne logo access, nakl. Wiley: peníze na předplatné celého časopisu, nebo alespoň na poplatky za přístup k jednotlivým článkům. Oproti tomu:

logo Open Access

Otevřený přístup k publikovaným (!) výsledkům VaV se opírá o tradiční osvědčené vydavatelské postupy (včetně recenzního řízení), avšak umožňuje všem zájemcům okamžitý a bezplatný online přístup bez autorskoprávních či licenčních omezení.

Open Access Week 2012 v Česku

Open Access Week 2012 v aktualitách na webu VŠB-TU Ostrava

Open Access Week 2012 ve světě

The worldwide impact of open access to MIT faculty research externí odkaz (22. října 2012) – tři roky po rozhodnutí MIT otevřeně zpřístupnit vědecké články svých autorů prostřednictvím Politiky otevřeného přístupu MIT externí odkaz, mohou zájemci z celého světa využívat výhod otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu MIT.

Přečtěte si článek zveřejněný 22. října 2012, který je výsledkem studie, jejímž cílem bylo změřit objem vědeckých článků publikovaných v otevřeně přístupných časopisech v letech 2000–2011: Laakso, Mikael a Bo-Christer Björk. Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure. BMC Medicine. 2012, vol. 10, art. no. 124 doi:10.1186/1741-7015-10-124.

Belgie: Open Access Belgium: Představitelé ministerstev, Magnette (Federal Science Policy), ministr Nollet (FWB) a ministr Lieten (EWI), podepsali 22. října 2012 „Bruselskou deklaraci o otevřeném přístupu“; Brussels Declaration On Open Access to Belgian publicly funded research externí odkaz PDF; viz též Open Access progress in Belgium and Europe externí odkaz

Chorvatsko: Národní politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím byla vyhlášena v průběhu workshopu v rámci OA Week 2012 (24. října 2012), viz Croatian Open Access Declaration externí odkaz (Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu).

Irsko: Vláda přijala a 23. října 2012 zveřejnila zásady otevřeného přístupu National Principles for Open Access Policy Statement externí odkaz, které připravil National Steering Committee on Open Access Policy.

logo blogu E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru

Chcete se o otevřeném přístupu dozvědět více?

Další informace najdete na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO externí odkaz v rubrice věnované otevřenému přístupu externí odkaz.

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2016-02-08 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk