Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Open Access Week 2011

Najdete nás na Facebooku

Akce Open Access Week 2011 se konala ve dnech 24. až 30. října 2011 externí odkaz. Také v roce 2011 se k ní připojily i knihovny v Česku. Celosvětová událost Open Access Week proběhla již potřetí. Cílem aktivit soustředěných kolem OA Week je propagace otevřeného přístupu jako nového standardu v oblasti vědy a výzkumu a také vzdělávání (viz Open Educational Resources, OER).

Hlavní témata OAW 2011

Zapojení Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava do „týdne otevřeného přístupu (OAW) 2011“ spočívalo především v upozornění akademických pracovníků i studentů univerzity na výhody publikování v režimu OA a otevřených (institucionálních) repozitářů prostřednictvím informačních letáků a informací na webu univerzity a knihovny, včetně blogu E-zdroje externí odkaz.

Hlavní výhody otevřeného přístupu: neomezená (bezplatná) dostupnost kvalitních vědeckých publikací, rychlé sdílení nových poznatků, účinná vědecká komunikace, zviditelnění autorů a výsledků jejich vědecké práce, větší využívání a větší ohlas publikací, vyšší dopad publikací, jež jsou výstupem z projektů podpořených veřejnými prostředky, zviditelnění vědeckých výsledků instituce autorů (univerzity) --> zvýšení její prestiže.

Zájemci o podrobnější informace mohou položit své dotazy elektronicky externí odkaz, nebo si domluvit osobní konzultaci, případně přednášku pro větší počet účastníků (samozřejmě nejen v tomto týdnu). Kontakt: Mgr. Pavla Rygelová.

Co je otevřený přístup?

logo Open Access

Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená okamžitou online volnou dostupnost vědeckých výsledků bez dalšího omezování užití díla, které bývá obvykle stanoveno ve smlouvách s vydavatelem.“ Více informací: portál OpenAIRE externí odkaz.

OpenAIRE je úspěšným projektem otevřeného přístupu Evropské komise

Projekt OpenAIRE logo

Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních prostředků na výzkum je Evropská komise (EK). EK vyžaduje, aby publikované výsledky projektů z vybraných sedmi oblastí 7. RP byly zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu. Tato povinnost je stanovena v pilotním projektu otevřeného přístupu v 7. RP (Open Access Pilot in FP7) a ve zvláštním dodatku 39 externí odkaz, který je připojován k projektovým smlouvám od srpna 2008.

Evropský projekt 7. RP EK OpenAIRE externí odkaz – Open Access Infrastructure for Research in Europe, jehož cílem je vytvoření infrastruktury pro otevřený přístup k výsledkům evropského výzkumu, považuje EK za úspěšný.

Projekt OpenAIRE naplňuje politiky otevřeného přístupu EK externí odkazEvropské výzkumné rady (EVR) externí odkaz. Účastníkem OpenAIRE za Českou republiku v roli tzv. Národního helpdesku otevřeného přístupu (National Open Access Desk) je Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava. Stručné informace k projektu: Evropský projekt OpenAIRE.

Informace o OpenAIRE zařadila EK na svůj web mezi vybrané úspěšné projekty infrastruktury výzkumu externí odkaz:

Evropská cesta k otevřenému přístupu

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-03-15 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk