Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Open Access Week

Najdete nás na Facebooku

Open Access Week 2015

Open Access Week 2015 externí odkaz: 19. –  25. 10. 2015. Téma pro Open Access Week 2015: Open for Collaboration.

Open Access Week 2014

Open Access Week 2014 proběhl v týdnu od 20. do 26. října 2014. Téma pro Open Access Week 2014: Generation Open.

Open Access Week 2013

Open Access Week 2013 proběhl v týdnu od 21. do 27. října 2013 pod heslem: Open Access: Redefining Impact.

Průvodce OPEN ACCESS externí odkaz: Pro vědce | Pro knihovnu | Pro poskytovatele grantů | Pro management | Pro studenta | Pro vydavatele | Pro veřejnost | Pro správce repozitářů

Stále netušíte, co je to otevřený přístup? Podívejte se na video: Pavla Rygelová a Tereza Simandlová - OPEN ACCESS externí odkaz

Otevřený přístup v České republice externí odkaz, informace na portálu OpenAIRE externí odkaz.

Z historie mezinárodní akce Open Access Week

Cílem aktivit soustředěných kolem Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week externí odkaz) je propagace otevřeného přístupu jako nového standardu v oblasti vědy a výzkumu a také vzdělávání (viz např. Open Educational Resources externí odkaz, OER).

Celosvětová událost Open Access Week probíhá v roce 2013 již popáté. Před „týdnem“ se jednou 14. října 2008 uskutečnil „den“: Open Access Day externí odkaz. Open Access Day byl inspirován akcí National Day of Action. Tu na 15. únor 2007 zorganizovali studenti ze Students for FreeCulture externí odkaz s podporou Alliance for Taxpayer Access externí odkaz. Proto se často na webu objevovala v souvislosti s OAW 2012 informace, že se akce koná již pošesté.

Open Access Week v Česku

2013: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, 18(2) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/8157 externí odkaz

2012: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2012 v ČR. Ikaros [online]. 2013, 17(1) [ 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7816 externí odkaz

2011: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 v České republice. Ikaros [online]. 2012, 16(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7315 externí odkaz; anglická verze článku: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2011 in the Czech Republic (Report) externí odkaz. LIBER Quarterly. 2012, 21(3/4), 475-481. ISSN 1435-5205.

2010: Rygelová, Pavla. Open Access Week 2010 v České republice. Ikaros [online]. 2011, 15(1) [vid. 2014-03-19]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6593 externí odkaz

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2016-11-14 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk