Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu – obsah

Najdete nás na Facebooku

„Science is based on building on, reusing and openly criticising the published body of scientific knowledge.“ Panton Principles, Principles for open data in science externí odkaz

Logo Open Access

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-11-01 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk