Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Zelená cesta otevřeného přístupu

Najdete nás na Facebooku

Zelená cesta otevřeného přístupu („Green Open Access“) je jednoduchou cestou k otevřenému přístupu: jde o uložení preprintu nebo postprintu článku do otevřeného digitálního archivu (repozitáře), jehož hostitelem je instituce autora (viz např. institucionální repozitář DSpace na VŠB-TUO externí odkaz) nebo autorův vědní obor externí odkaz.

„Zelený otevřený přístup“ znamená, že vydavatel uzamkne konečnou zveřejněnou verzi článku za paywall externí odkaz, ale autor podnikne kroky, jimiž zajistí, že je článek volně dostupný někde jinde (Mike Taylor: Tutorial 19b: Open Access definitions and clarifications, part 2: Gold and Green externí odkaz).

logo Open Access

Znamená to tedy, že autor publikuje svůj článek tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného, a to v takovém časopise, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám, a uloží autorskou verzi článku do otevřeného repozitáře (tzv. auto-archivace) v závislosti na politice vydavatele externí odkaz a/nebo politice poskytovatele financí na výzkum externí odkaz před, po nebo během publikování.

V souladu s postojem vydavatele bývá někdy otevřený přístup ke konečné verzi článku (obsahově shodné s publikovanou verzí) uložené v repozitáři zpožděn (na „období embarga“, embargo period), aby si vydavatel zachoval výhodu předplatného časopisu. Jedná se většinou o období 6 měsíců u publikací z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny (STM, science, technology, medicine) a 12 měsíců u společenských a humanitních oborů (SSH, social sciences and humanities). Omezení otevřeného přístupu se rovněž týká verze článku, která může být uložena do repozitáře. Podmínky jsou odlišné v závislosti na politice konkrétního vydavatele, viz např. informace společnosti Elsevier: Article Sharing externí odkaz.

SHERPA Services Blog: 60 % of Journals Allow Immediate Archiving of Peer-Reviewed Articles – but it gets much much better… externí odkaz.

Důležitým aspektem, který je při tomto způsobu otevřeného přístupu třeba vzít v úvahu, jsou autorskoprávní otázky. Autoři jsou tradičně vydavatelem časopisu žádáni, aby na něho převedli část svých autorských práv, tzn. právo šířit a využívat svoji práci, náhradou za zveřejnění článku v časopisu. Součástí smlouvy s vydavatelem je totiž tradičně tzv. copyright transfer, více informací viz např. Copyright Transfer Agreement externí odkaz nebo informace konkrétních vydavatelů: Wiley externí odkaz, Springer externí odkaz nebo Palgrave Macmillan externí odkaz.

Tato situace sice není žádoucí, nicméně je slučitelná s budováním otevřených repozitářů. Většina vydavatelů, dokonce i ti, kteří vyžadují převedení autorských práv (tzn. copyrightu), připouští uložení konečné recenzované verze autorského rukopisu do otevřeného repozitáře. Pokud vydavatel otevřený přístup nepovoluje, může být článek uložen do repozitáře, musí však zůstat v režimu omezeného přístupu, jako restricted access nebo closed access podle smlouvy s vydavatelem.

Auto-archivační politiky nakladatelů jsou uvedeny v databázi SHERPA/RoMEO externí odkaz.

logo World Bank The World Bank externí odkaz podporuje otevřený přístup. Podívejte se na video: World Bank Open Access Policy and Open Knowledge Repository externí odkaz a navštivte repozitář: The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) externí odkaz. Viz rovněž The World Bank Open Data externí odkaz.

Otevřené institucionální repozitáře

Předmětové repozitáře

Repozitáře pro „sirotky“

Odkazy na repozitáře pro výzkumníky, jejichž instituce nemá repozitář, nebo pro jejichž obor není k dispozici vhodný tematicky zaměřený repozitář.

Portály sklízející a zpřístupňující obsah repozitářů

Open Science Slovenia externí odkaz – Access to knowledge from Slovenian research organizations

ScienceCentral externí odkaz, a free or open access full-text archive of scientific society journal literature at the Korean Federation of Science and Technology Societies (25 920 článků)

Software pro budování repozitářů

Užitečné informační zdroje

South Tyrol Free Software Conference 15. 11. 2013: Green Open Access explained to non-scientist: video of SFSCon2013 invited talk externí odkaz

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-12-18 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2016 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk