Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Zlatá cesta otevřeného přístupu

Najdete nás na Facebooku

Zlatou cestu otevřeného přístupu („Gold Open Access“) představuje publikování v odborných recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem.

„Zlatý otevřený přístup“ znamená, že vydavatel, který vytváří konečnou publikovanou formu článku (tj. obvykle PDF), dá tuto konečnou verzi volně k dispozici (Mike Taylor: Tutorial 19b: Open Access definitions and clarifications, part 2: Gold and Green externí odkaz).

logo Open Access

Pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeně přístupném časopisu však zpravidla vydavatel požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charges externí odkaz, APCs). Vycházejí však i otevřené časopisy, které tyto poplatky od autorů nevyžadují (vydávané univerzitami, vědeckými společnostmi či neziskovými organizacemi apod.).

PeerJ pricing externí odkaz: Pay once, publish for life + What does PeerJ cost versus other journals?

Quality Open Access Market externí odkaz, služba určená primárně pro autory, kteří chtějí publikovat svůj článek jako otevřeně přístupný v prestižním časopise za rozumnou cenu (24 604 časopisů)

Platba spojená s publikováním se tedy přesouvá ze čtenářů, kteří jinak hradí tyto náklady v předplatném, na autory. Tyto poplatky obvykle hradí univerzita nebo výzkumná organizace autora (autorů), nebo subjekt financující výzkum (grantová agentura).

Otevřeně přístupné časopisy (příklady časopisů i vydavatelů)

Megajournals

„Mega-časopisy“ jsou otevřeně přístupné recenzované časopisy vydávané pouze online, jejichž obsah pokrývá velmi širokou oblast.

Peter Binfield: Open Access MegaJournals - Have They Changed Everything externí odkaz

Occam’s Typewriter – Trading Knowledge – Frank Norman: Megajournals externí odkaz (9. 7. 2012)

Wakeling, Simon, Peter Willett, Claire Creaser, Jenny Fry, Stephen Pinfield a Valérie Spezi. Open-Access Mega-Journals: A Bibliometric Profile. PLoS ONE. 2016, vol. 11, issue 11, art. no. e0165359. DOI: 10.1371/journal.pone.0165359 externí odkaz.

Otevřeně přístupné časopisy tradičních vydavatelů

2004 – 2017: Springer's open access track record externí odkaz

Do jaké míry je časopis otevřeně přístupný?

Logo Open Access

HowOpenIsIt? externí odkaz: Open Access Spectrum (OAS) externí odkaz PDF (version 2.0) – příručka, která vám odpoví na zdánlivě jednoduchou otázku: Je tento časopis otevřeně přístupný? Pokud ano, do jaké míry je otevřeně přístupný? Použijte ji, chcete-li porozumět tomu, které složky definují otevřeně přístupný časopis nebo co způsobuje, že je určitý časopis více otevřený než jiný, ale hlavně, pokud se chcete správně rozhodnout, kde publikovat. Příručku připravili: PLOS externí odkaz, SPARC externí odkaz a OASPA externí odkaz.

Hybridní časopisy

Hybridní časopisy jsou primárně dostupné na základě předplatného, tzn. že jejich vydavatelé získávají finanční prostředky z předplatného, současně však nabízejí autorům možnost zaplatit za otevřený přístup ke svému článku čtenářům i mimo okruh předplatitelů.

Hybridní model časopisu umožňuje otevřený přístup pouze k těm článkům, za které autoři zaplatili vydavatelem požadovaný poplatek (APC). V tomto případě tedy nejde o otevřeně přístupné časopisy, nýbrž o otevřeně přístupné články! Ostatní články v takovém časopise jsou jinak běžně přístupné jen předplatitelům nebo po zaplacení přístupu k vybranému článku.

Australian Open Access Support Group: Not all hybrid is equal externí odkaz

Taylor & Francis Online: Engineering and Computer Science: open access externí odkaz, the latest articles to be published open access in Engineering, Systems & Control and Computer Science journals

Tento model zavedli tradiční komerční vydavatelé většinou jako reakci na politiky poskytovatelů finančních prostředků na výzkum, kteří vyžadují, aby články, jež jsou výsledkem řešení projektů, byly otevřeně přístupné. Cílem je umožnit autorům, aby tyto podmínky splnili, a současně snaha vyjít vstříc potřebě autorů publikovat v renomovaných časopisech.

Times Higher Education: Elsevier: bumps on road to open access externí odkaz

Hybridní model publikování je některými vydavateli považován za přechod k budoucímu otevřenému přístupu.

Journal TOCs externí odkaz – obsahy 29 224 vědeckých časopisů od 2 871 nakladatelů, včetně 11 853 vybraných otevřených časopisů a 11 284 hybridních časopisů

Double dipping

Zjednodušeně: Double dipping znamená finanční příjem za tutéž věc či službu ze dvou různých zdrojů.

Jsou-li náklady na publikování téhož článku hrazeny dvakrát, jednou prostřednictvím předplatného na časopis jako celek, ale současně také prostřednictvím poplatků od autorů (APCs) u některých článků, jejichž autoři si přejí, aby byl k jejich článků otevřený přístup, pak se jedná o tzv. double dipping. K tomu dochází u hybridních časopisů. Vydavatel, který nepraktikuje double dipping, by měl vzít v úvahu podíl příspěvků publikovaných jako otevřeně přístupné při stanovení výše předplatného v příštím roce.

Cambridge University Press: Double dipping policy externí odkaz (double-dipping policy statement)

Australian Open Access Support Group: Addressing the ‘double dipping’ charge externí odkaz

JISC Collections: SAGE Open Access statement on "double dipping" externí odkaz

Research Libraries UK (RLUK): The costs of double dipping externí odkaz

Pinfield, S., Salter, J. a Bath, P.A. The ‘total cost of publication’ in a hybrid open-access environment: Institutional approaches to funding journal article-processing charges in combination with subscriptions externí odkaz

Financování poplatků za vydání článku

Odkud vezme autor finanční prostředky na úhradu APC? Např. z finančních prostředků určených na výzkum (z grantu) nebo z finančních prostředků svého pracoviště (viz též Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru).

Australian Open Access Support Group: Paying for publication externí odkaz

Studie pro konsorcium agentur financujících výzkum – JISC, RLUK, RCUK, Wellcome Trust, Austrian Science Fund (FWF), Luxembourg National Research Fund (FNR) a Max Planck Institute for Gravitational Physics: Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges externí odkaz

Wellcome Trust: The Reckoning: An Analysis of Wellcome Trust Open Access Spend 2013-14 externí odkaz

Zajímavý článek: Eve, Martin Paul. Co-operating for gold open access without APCs. Insights. 2015, vol. 28, no. 1, s. 173-77. ISSN 2048-7754. DOI: 10.1629/uksg.166 externí odkaz

Zajímavá informace z Velké Británie: New report highlights £9m compliance cost of UK open access requirements externí odkaz.

Harnad, Stevan. No-Fault Peer Review Charges: The Price of Selectivity Need Not Be Access Denied or Delayed. D-Lib Magazine. 2010, 16(7/8). ISSN 1082-9873. DOI: 10.1045/july2010-harnad externí odkaz

Willinsky, John. The Perfect Storm of Open Access externí odkaz: A colleague writes of what seems like the perfect storm of open access hitting the students with whom she works… Slaw: Canada’s online legal magazine. 2013, May 16th.

Otevřeně přístupné knihy

Užitečné informační zdroje

Free eBook: The Open Access Journal Starter Kit externí odkaz

Otevřené publikační platformy pro časopisy a knihy

České časopisy využívající OJS

Nové nástroje na měření dopadu publikací a hodnocení výsledků výzkumu

Martin Fenner: Altmetrics and Other Novel Measures for Scientific Impact externí odkaz

CC BY Logo OA a logo OA Week externí odkaz podléhají licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported externí odkaz.

Aktualizováno 2017-11-19 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.0 | Tisk