Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Základy práce s informacemi: Obsah kurzu

 1. Úvod – obecné základy práce s informacemi
 2. Třídění informačních zdrojů (dokumentů a služeb)
 3. Vydavatelská úprava dokumentů
 4. Popis dokumentů
 5. Dokumenty
 6. Knihy
 7. Systém ISBN
 8. Zdroje informací o knihách
 9. Periodika a další seriálové publikace
 10. Zdroje informací o periodikách (časopisech a článcích)
 11. Digital Object Identifier (DOI)
 12. Systém CrossRef
 13. Identifikátory autorů
 14. Dokumenty průmyslově právní ochrany
 15. Normy
 16. Šedá literatura
 17. Firemní literatura
 18. Legislativní dokumenty
 19. Další druhy dokumentů
 20. Typologie bibliografických systémů
 21. Druhy bází dat
 22. Báze dat, jejich producenti a databázová centra
 23. Volně přístupné báze dat
 24. Co je to rešerše
 25. Booleovské operátory
 26. Distanční operátory
 27. Indikátory pro pro měření dopadu publikací a autorů

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-05-23 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1