Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Distanční operátory

Distanční operátory (angl. proximity operators) specifikují posloupnost a vzdálenost mezi vyhledávacími výrazy. Umožňují nalézat dokumenty, v nichž se hledaná slova vyskytují nedaleko sebe nebo v těsném sousedství.

Vyskytují-li se slova v textu blízko sebe, je větší pravděpodobnost, že se dokument hledaným tématem zabývá, než kdyby tato slova sice obsahoval, ale na místech od sebe vzdálených.

Jako distanční operátory bývají používány výrazy NEAR, ADJACENT (zkráceně ADJ) a FOLLOWED BY (zkráceně FBY).

Operátor ADJACENT (česky sousedící), se používá k hledání slov, která se v textu nacházejí vedle sebe, tj. sousedí spolu, avšak nezávisle na pořadí.

Operátor FOLLOWED BY (česky následován) bývá používán, je-li nutné zajistit vyhledání slov vedle sebe v přesně určeném pořadí.

Spojení dvou výrazů operátorem NEAR (česky nedaleko, blízko) znamená, že se hledaná slova musí vyskytovat v textu dokumentu v určité vzdálenosti od sebe.

Dalšími používanými distančními operátory jsou BEFORE, AFTER, WITHIN, WITH, PRE nebo SAME.

Příklady použití distačních operátorů v bázích dat

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-10-30 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1