Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Báze dat, jejich producenti a databázová centra

Producent báze dat je tvůrcem báze. Buď ji sám také zpřístupňuje na vlastním hostitelském počítači nebo ji distribuuje jiným způsobem (jako tištěné referátové=abstraktové periodikum, na CD-ROM, DVD, na magnetických páskách apod.), viz např. How to Access GeoRef externí odkaz. Díky Internetu a rozvoji informačních technologií však dnes většina producentů zpřístupňuje své produkty online ve webovém rozhraní, někdy na různých platformách u více poskytovatelů informací. Nezměnily se však jen technologie, ale také vlastnické vztahy. Některé produkty zanikly, další se staly součástí portfolia jiných producentů nebo byly včleněny do jiných informačních služeb.

Například báze dat Compendex externí odkaz PDF (PDF) (COMPuterized ENgineering inDEX) dlouho byla elektronickým protějškem tradičních tištěných abstraktových časopisů Engineering Index Monthly a Engineering Index Annual. Ty v tištěné podobě vycházely ještě nedávno. Producentem báze dat Compendex, nyní zpřístupňované v rámci Engineering Village externí odkaz, byla společnost Engineering Information (Ei), nyní součást společnosti Elsevier externí odkaz. Záznamy z báze dat Compendex jsou rovněž z velké části zahrnuty do báze dat Scopus (z celkového počtu zhruba 3 700 titulů, které jsou indexovány v Compendexu, je zhruba 3 200 titulů ve Scopusu). Ke Compendexu je také přístup prostřednictvím databázového centra ProQuest Dialog externí odkaz, viz ProQuest Dialog ProSheets externí odkaz.

Pro zajímavost:

Distributoři jsou firmy, které se zabývají šířením bází dat uživatelům. Od producentů někdy přebírají jejich produkty a zpřístupňují je na CD-ROM nebo na DVD nebo zajišťují vztahy s organizacemi uživatelů.

Databázové centrum (DC)je organizace, která disponuje výkonným hostitelským výpočetním systémem, programovými systémy pro dialogové vyhledávání dat a rozsáhlým sortimentem bází dat. DC vstupuje do vztahů s producenty bází dat, kteří mu poskytují své produkty prostřednictvím licencí na jejich zpřístupňování.

Odkazy na producenty bází dat a databázová centra

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-01-31 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1