Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Druhy bází dat

Bibliografické báze dat

Z bibliografických bází dat lze získat především přesnou a úplnou citaci informačního pramene. Součástí je zpravidla také abstrakt. Velký význam má i formalizovaná terminologie (např. deskriptory z tezaurů, klíčová slova, identifikátory), různé číselníky apod. Jsou to údaje, jež lze využít i pro hledání informací v jiných bázích dat či v dalších informačních zdrojích, včetně volně dostupných zdrojů (jako je např. Google). Primární dokument je ovšem nutné získat z jiného zdroje, ne vždy bezprostředně (např. meziknihovní výpůjční službou).

V současnosti jsou však i tyto báze díky rozvoji informačních technologií a elektronickému publikování propojeny s plnými texty dokumentů na platformě nakladatelů, příp. s jinými službami specializovanými na zpřístupňování plných textů, především časopiseckých článků. Prostřednictvím citací v dokumentech pak mohou být propojeny i s jinými informačními zdroji.

Příklady:

Faktografické báze dat

Faktografické báze dat uvádějí konkrétní údaje a mohou mít textový nebo numerický charakter (případně kombinovaný). Většinou již není nutné dodávat primární pramen, neboť je nabízena zdrojová informace. Význam faktografických bází dat stále narůstá. Lze k nim přiřadit i většinu statistických informací. Přístup k informacím ve faktografických bázích dat bývá finančně náročnější, protože jejich vznik vyžaduje velké vstupní náklady. Výstup není navíc určen pro široký záběr uživatelů.

Příklad:

OECD iLibrary FULLTEXT, např. Statistics externí odkaz

Plnotextové báze dat

Báze dat plných textů jsou trendem zhruba posledních 20 let. Jde o kombinaci bibliografických bází s plnými texty primárních dokumentů, zpravidla také s možností vyhledávání informací v těchto plných textech. Většinou již není nutné získávat primární dokument z jiného zdroje, ani tehdy když plný text obsahuje fotografie a další složitější obrazové informace z originálního textu (to je zpravidla vyřešeno poskytnutím „obrázku“ primárního dokumentu ve formátu PDF nebo v HTML verzi).

Příklady:

Databáze katalogů, rejstříků, adresářů

Do této kategorie můžeme zařadit zejména rejstříky a katalogy firem, výrobků, ale také biografické informace.

Příklad:

Microsoft Lumia externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2016-12-06 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1