Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Legislativní dokumenty

Příklad bibliografické citace legislativního dokumentu

Informace o citování legislativních dokumentů

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-01 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1