Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Šedá literatura

Pod pojmem šedá literatura se rozumí různé typy dokumentů produkovaných na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě, tj. vznikají v institucích, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost.

Vysokoškolské kvalifikační práce

Repozitáře a služby specializované na vysokoškolské kvalifikační práce

Výzkumné zprávy

Technické zprávy

Zdroje informací o výzkumných a technických zprávách (příklady)

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-12-18 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1