Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Normy

Definice pojmu technická norma

technická norma: technické podmínky nebo jiný dokument dostupný veřejnosti, vypracovaný ve spolupráci a s konsensem nebo se všeobecným souhlasem všech zainteresovaných stran, založených na ověřených výsledcích vědy, techniky a zkušeností, určený pro dosažení optimálního společenského přínosu a schválený orgánem s přiznanou pravomocí na celostátní, regionální nebo mezinárodní úrovni

Zdroje informací o normách

ČSN online

Normy ČSN ve formátu PDF jsou uživatelům ÚK VŠB-TUO zpřístupněny prostřednictvím služby ČSN online externí odkaz na dvou počítačích ve studovně a také ve studovně na EkF a v knihovně na FAST. Upozornění: Smlouva s ÚNMZ (Podmínky použití systému ČSN online) externí odkaz o využívání ČSN online neumožňuje tisk norem, jen jejich studium na počítači.

Časopis

Báze dat

Mezinárodní organizace

Národní standardizační instituce

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-07-28 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1