Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Dokumenty průmyslově právní ochrany

Definice pojmu patentový dokument podle normy

3.9 patentový dokument: oficiálně publikovaná specifikace definující vynález, používaná k získání nebo uplatnění patentových práv

Zdroj: ČSN ISO 690, s. 5

Zdroje informací o patentech a dalších dokumentech průmyslově právní ochrany

Časopisy

Báze dat

Patentové úřady a organizace

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-09-29 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1