Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Identifikátory autorů

Obrovský nárůst publikací v posledních desetiletích působí problémy při jednoznačné identifikaci autorů.

Například při hledání citačních odkazů (viz Cited Reference Search) ve Web of Science (Web of Science Core Collection: Citation Indexes) podle jména NOVAK J (což je v této bázi běžná možnost hledání autorů s příjmením Novák a křestním jménem Jakub, Jan, Jaromír, Jiří, Josef...; jsou-li v článcích v citačních odkazech uvedena úplná jména autorů, pak v posledních letech bývají do báze dat rovněž ukládána; zpětně však nejsou starší záznamy opravovány a doplňovány) vám v současnosti systém nabídne 6 768 citovaných publikací, v nichž je uveden autor s tímto „jménem“.

Pokud v téže bázi dat totéž jméno použijete pro vyhledávání publikací podle autora, dostanete 3 306 záznamů publikací. V tomto případě je však možné vyhledávat výhradně podle příjmení a iniciály (iniciál) rodného jména (rodných jmen).

Nemusí však jít jen o častá příjmení. Problémy působí diakritika a řada dalších faktorů. Propojení autorů s jejich díly dá práci, vyžaduje čas a zkušenosti. Ne vždy jsou však výsledky spolehlivé a vyčerpávající.

Zajímavý příspěvek o identifikaci autorů (vědců): Researcher Identification Primer externí odkaz

Scopus Author Identifier

Scopus Author Identifier externí odkaz je nástroj používaný v bibliografické a citační bázi dat Scopus. V tomto případě přiděluje autorům jedinečný identifikátor producent báze dat při zpracování záznamů publikací s cílem seskupit do jednoho autorského profilu všechny práce daného autora.

S ohledem na různorodost uvádění jmen autorů v publikacích, ale také vzhledem k chybám vznikajícím při jejich zpracování (při skenování papírových originálních publikací a následném OCR, viz např. jedno z autorových příjmení na obrázku: Dvoøáêk), s ohledem na nejednotnost uvádění afiliací autorů nebo změny jejich působiště, případně také vzhledem k posunům v tematickém zaměření prací jednotlivých autorů, nemůže být Scopus Author ID univerzálním nástrojem pro identifikaci autorů.

Zařazení odkazů na publikace registrované v bázi dat Scopus do jednoho autorského profilu se správně uvedeným autorovým jménem je proto závislé na aktivním přístupu ze strany samotných autorů. Pro opravy a seskupení publikací pod jeden preferovaný autorský profil slouží Scopus Author Feedback Wizard externí odkaz.

Scopus Author Identifier

 

Obrázek: Scopus Author Identifier: profil autora Author ID: 7007064056 externí odkaz; pro zajímavost: v autorově profilu je chybně přiřazeno pracoviště; správně Institute of Economics and Control Systems; proč k tomu došlo, lze zjistit z jednoho autorova článku: Economic assessment of safety measures against coal and gas outburst

Společností Elsevier (producentem báze dat Scopus) je doporučováno, aby autoři využili možností propojení s ORCID: Scopus2Orcid externí odkaz (Send Scopus Author details and publication list to ORCID). Viz též odkaz Add to ORCID na obrázku (vpravo nad odkazy na citující dokumenty).

Návod: Importing author details to ORCID externí odkaz

ResearcherID

ResearcherID externí odkaz je nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu jejich vědeckých publikací společnosti Thomson Reuters:

ResearcherID

 

Obrázek: ResearcherID – výsledek hledání autorů prostřednictvím klíčového slova nanotechnology

Každému uživateli (výzkumníkovi, autorovi) je bezplatně při registraci přidělen jedinečný identifikátor, díky němuž je možné se vyhnout problémům s chybnou identifikací osob. Autorům umožňuje zveřejnění seznamů jejich prací prostřednictvím osobního profilu, sledování citačních odkazů na tyto práce i výpočet h-indexu. Informace na ResearcherID jsou integrovány se záznamy ve Web of Science a současně jsou kompatibilní také s ORCID externí odkaz. Členové ResearcherID se mohou zaregistrovat a propojit díky svým ResearcherID s ORCID, viz další informace: ResearcherID and ORCID Integration externí odkaz.

Jak získat ResearcherID

V současnosti jsou dva způsoby:

  1. Každý, kdo má přístup do Web of Science, se může zaregistrovat přímo z rozhraní Web of Science externí odkaz.
  2. Jinak lze požádat o zaslání pozvánky vyplněním a odesláním formuláře přímo z ResearcherID externí odkaz.

ResearcherID-registrace

 

Obrázek: Odkaz na ResearcherID se ve Web of Science skrývá pod nabídkou My Tools

ResearcherID-registrace

 

Obrázek: Registrace do ResearcherID přes Web of Science vyžaduje předchozí osobní registraci, která umožňuje ve Web of Science využívání personalizovaných služeb. Budete-li chtít využít registraci do ResearcherID přes Web of Science, musíte se nejprve přihlásit nebo zaregistrovat.

Open Researcher & Contributor ID (ORCID)

Relativně nová iniciativa ORCID externí odkaz (oficiálně byla uvedena infrastruktura ORCID do provozu 17. října 2012) by měla mít z řady důvodů šanci uspět v globálním měřítku. Dosud je přiděleno celkem 3 180 747 ORCID iDs, viz ORCID Statistics externí odkaz.

Cílem iniciativy ORCID je vyřešení problémů s nejednoznačností osobních jmen v oblasti výzkumu a vědecké komunikace vytvořením centrálního registru jedinečných identifikátorů pro jednotlivé výzkumníky a rovněž otevřeným a transparentním spojovacím mechanismem mezi ORCID a dalšími existujícími systémy identifikace výzkumníků. Tyto identifikátory mohou být vzájemně propojeny s vědeckými výstupy výzkumných pracovníků s cílem posílit vědecký výzkum, efektivitu financování výzkumu i spolupráci v rámci vědecké komunity.

ORCID je jedinečný mezinárodní identifikátor autora (výzkumníka). Smyslem takového ID je například možnost odlišit autory se stejným jménem a najít všechny publikace jednoho autora, i když jeho jméno není ve všech publikacích shodně uvedeno.

Identifikátor ORCID propojuje výzkumné pracovníky s jejich díly, organizacemi a jejich dalšími osobními identifikátory.

Významné je zapojení nakladatelů, zpracovatelů a dalších poskytovatelů informací, viz ORCID Sponsors externí odkaz a ORCID Members externí odkaz. Díky účasti CrossRef externí odkaz je v systému ORCID možné vyžádat všechny publikace z databáze CrossRef. Zná-li autor doi své publikace, může jeho prostřednictvím získat kvalitní metadata.

Identifikátor ORCID začali využívat i poskytovatelé finanční podpory na výzkum (grantové agentury), např. Wellcome Trust externí odkaz, OSTI externí odkaz (U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information), Swedish Research Council externí odkaz, Evropská komise (viz Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 externí odkaz nebo ERC.

Vysoké školy ve Velké Británii byly vyzvány k účasti v pilotním projektu JISC externí odkaz, který by měl vést k přijetí ORCID jako součásti výzkumné infrastruktury na britských univerzitách, viz ORCID pilot project externí odkaz.

ORCID je kompatibilní s International Standard Name Identifier (ISNI) externí odkaz, viz též ISO 27729:2012 externí odkaz.

Současné projekty na integraci ORCID (grantové agentury, vydavatelé a instituce)

Jak získat identifikátor ORCID

ORCID-registrace

 

Obrázek: Získání identifikátoru ORCID je pro jednotlivce bezplatné, jednoduché a rychlé; stačí vyplnit stručný registrační formulář externí odkaz

ORCID-účet fiktivního vědce

 

Obrázek: Josiah Carberry, ORCID iD: 0000-0002-1825-0097 externí odkaz; profil fiktivní osoby externí odkaz je na ORCID použit pro demonstraci možností propojení s dalšími zdroji; obdobným způsobem (viz např. uvedení jména a jeho dalších variant)

Užitečné informace

ORCID-v-článku

 

ORCID-v-článku

 

ORCID a ResearcherID

ORCID externí odkaz a ResearcherID externí odkaz jsou komplementární identifikátory. Zatímco ORCID je identifikátor nezávislý na jakémkoliv producentovi, vydavateli či produktu, ResearcherID je identifikátor používaný jen v produktech společnosti Thomson Reuters. V současnosti je proto žádoucí, aby autoři vědeckých publikací používali oba identifikátory.

Web of Science: Author Identifier

 

Obrázek: Pokud má autor přiděleny identifikátory, je tato informace součástí záznamu ve Web of Science; v tomto záznamu (WOS:000316687400063) lze zjistit, že má jeden z autorů článku identifikátor ResearcherID externí odkaz i ORCID externí odkaz.

Web of Science: Author Identifier

 

Obrázek: Na tomto obrázku z ORCID je vidět, že jsou systémy ResearcherID a ORCID propojeny.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-03-21 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1