Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Zdroje informací o periodikách (časopisech a článcích v nich publikovaných)

Nakladatelské zdroje

Báze dat a digitální knihovny

Bibliografie

Zdroje distributorů (agregátorů) informací

Další zdroje

Papírové časopisy tradičně uchovávaly a uchovávají knihovny. Zajímá vás, kdo se stará o uchování elektronických časopisů? Podívejte se na web The Keepers Registry externí odkaz.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-12-18 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1