Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Zdroje informací o knihách

Potřebujete-li vyhledat knihy k tématu, které vás zajímá, použijte vždy pro hledání zdroj, který vám poskytne nejvíce informací: národní bibliografii, souborný katalog sítě knihoven nebo databázi významného knihkupectví.

Teprve pak si prověřte, již se znalostí potřebných údajů o titulech, které byste si chtěli prostudovat, katalog knihovny externí odkaz, v níž jste registrovaným uživatelem (chcete-li si knihy vypůjčit). Tituly, které ve fondech této knihovny nenajdete, můžete získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Není při tom nutné zjišťovat, která knihovna požadované tituly vlastní.

Nejdůležitější zdroje

Záznamy z České národní bibliografie jsou zahrnuty v katalogu OCLC WorldCat, viz např.: Biotelemetrie externí odkaz; Biotechnológie v úprave uhlia externí odkaz; Lineární algebra externí odkaz.

Národní bibliografie

Národní souborné katalogy, katalogy knihovních sítí a některé významné knihovní katalogy

Další knihovní katalogy

Nakladatelské katalogy

Knihkupecké katalogy

Další užitečné zdroje infomací o knihách

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-12-18 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1