Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Systém ISBN

ISBN (angl. international standard book number, mezinárodní standardní číslo knihy) je číslo, které mezinárodně identifikuje každou knihu (nebo každou brožuru nebo každé vydání knihy) určitého nakladatele (vydavatele). Význam ISBN spočívá v jednotné, jednoznačné, mezinárodně srozumitelné a mezinárodně využitelné identifikaci knih.

Systém mezinárodního standardního číslování knih – ISBN (International Standard Book Numbering) vznikl koncem 60. let 20. století ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do celého světa. V České republice je zaveden od 1. 1. 1989.

Tento systém do konce roku 2006 používal desetimístné číslo ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). První tři části 10místného ISBN mají proměnlivou délku. Jednotlivé části čísla ISBN jsou od sebe odděleny spojovníky nebo mezerou. Součástí mezinárodního čísla knihy jsou písmena ISBN.

Příklady standardních 10místných čísel knihy: ISBN 0-7821-4184-6, ISBN 80-86815-03-X, ISBN 0-7357-1073-2

13místné ISBN (ISBN-13)

Od 1. 1. 2007 přešel celý systém ISBN na 13místné číslo ISBN. Všechny knihy vydané po tomto datu musí uvádět 13místná ISBN.

Vzhledem k tomu, že systém desetimístných ISBN již nepostačoval, bylo zavedeno třináctimístné ISBN. Můžete se tak setkat s dvojím číslováním téže publikace: ISBN-13: 978-3-598-40897-7, ISBN-10: 3-598-40897-8.

Knihám vydaným od roku 2007 je tedy přidělováno 13místné číslo ISBN, které je rozděleno do 5 částí (prvků): prefix, prvek (identifikátor) registrační skupiny, prvek registranta (identifikátor vydavatele), prvek publikace (identifikátor titulu) a kontrolní číslice. Podle normy ISO 2108 mají být všechny prvky ISBN ve formě čitelné lidským okem odděleny spojovníky (ty ale nejsou součástí čísla ISBN jako takového). Nedílnou součástí čísla ISBN je v tomto případě zkratka ISBN, která předchází číselnému kódu.

ISBN se skládá z 13 číslic:

  1. 3číselného prefixu, který identifikuje knihu jako produkt (v současné době 978 a 979),
  2. 9číselného „základního“ čísla a
  3. kontrolní číslice propočtené z předchozích 12 číslic; ta potvrzuje platnost celého čísla.

Kontrolní číslice je vypočtená podle jiného algoritmu, než tomu bylo u 10místného ISBN. Podle nově používaného algoritmu nemůže být výsledkem kontrolního výpočtu číslo 10, proto se již u 13místného ISBN nesetkáme na poslední pozici s římskou číslicí X (nahrazující kontrolní výsledek v hodnotě 10).

13místné ISBN je totožné s 13místným kódem EAN zvaným též „Bookland“, který se používá při převodu ISBN do čárového kódu.

Celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN (International ISBN Agency) sídlící v Londýně. Každoročně vydává v tištěné i elektronické verzi mezinárodní adresář nakladatelů (Publishers' International ISBN Directory) registrovaných v systému ISBN. Poslední verze (2013, 39. vydání) obsahuje informace o zhruba 900 000 nakladatelích z 200 zemí.

ISBN v České republice

V ČR je orgánem systému Národní agentura ISBN, která je složkou Národní knihovny ČR. Účast nakladatelů v systému ISBN není v ČR povinná. Vzhledem k tomu, že se v  tehdejším Československu systém ISBN začal využívat až v roce 1989, nejsou české knihy vydané před tímto datem standardním číslem vybaveny.

Základním dokumentem, jímž se řídí využívání systému ISBN v ČR, je norma ČSN ISO 2108. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Ta určuje, co je číslo ISBN, jakým dokumentům bude, resp. nebude přidělováno, z jakých částí se číslo ISBN skládá a kde má být v knize umístěno.

Číslo ISBN slouží především:

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-16 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1