Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Knihy

Definice pojmu kniha podle norem

kniha: duševní dílo vydané v psané, tištěné nebo elektronické formě, obvykle rozdělené na stránky a tvořící fyzickou jednotku

Zdroj: ČSN ISO 5127, s. 20 (2.1.12)

kniha: tištěný nebo jakýmkoli jiným způsobem rozmnožený grafický dokument, knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvořící myšlenkový a výtvarný celek (v této normě též hudebniny, obrazové publikace, alba, atlasy, různé druhy tabulek apod. ve formě knihy).

Zdroj: ČSN 01 0166, s. 3 (2.4)

Elektronické knihy

Elektronické knihy přístupné uživatelům z VŠB-TUO (komerční informační zdroje):

Otevřeně přístupné (open access) knihy:

Volně přístupné elektronické verze knih:

The National Academies Press

 

Obrázek: The National Academies Press, elektronické verze knih jsou volně dostupné ve dvou formátech, ke stažení ve formátu PDF a pro čtení na obrazovce ve formátu OpenBook; tištěné verze týchž knih je třeba koupit

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-11-12 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1