Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Dokumenty

Dokument je informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm zaznamenaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru.

Definice pojmu dokument podle ČSN ISO 5963

3.1 dokument: jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat

Poznámka – Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě (např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy), ale také na netištěné dokumenty (např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky), a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky.

Zdroj: ČSN ISO 5963, s. 4

Dokumenty (informační zdroje) se dělí podle řady kritérií. Například podle způsobu (formy) zaznamenání obsahu (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné – elektronické nebo digitální), podle nosiče (přenášené energií, tištěné, elektronické aj.), podle kontinuity vydávání (jednorázové nebo periodické) atd. Dokumenty je možné identifikovat, zpracovávat a vyměňovat jako celek (jednotka) mezi uživateli a/nebo systémy.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-01 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1