Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vydavatelská úprava dokumentů

Vydavatelská úprava dokumentů je takové uspořádání formy publikací, které účelným a jednotným uváděním jednotlivých údajů o názvu, obsahu, rozsahu, výrobě publikace apod. usnadňuje využívání publikace ve sféře čtenářské, knihovnické, bibliografické, distribuční atd.

Respektování norem ve vydavatelském procesu je zárukou kvality a usnadňuje zpracování dokumentů. Význam standardizace všech procesů, které jsou součástí komunikace odborných informaci, je nezbytné si neustále připomínat. Moderní technologie usnadňují nejen proces přípravy dokumentů, ale také jejich šíření a využívání. Umožňují rovněž mnohonásobné využívání údajů doprovázejících a identifikujících dokumenty v nejrůznějších systémech. To se pochopitelně týká i samotného obsahu dokumentů.

Respektování standardů je jednou ze záruk všeobecné dostupnosti informací.

V současné době existuje řada mezinárodně platných norem (v ČR převzatých jako ČSN ISO), které se vztahují k vydavatelské úpravě dokumentů. Tyto normy jsou výrazem snahy o sjednocení vydavatelských postupů s cílem usnadnit, zjednodušit a urychlit proces jejich zpracování. Tyto normy samozřejmě vycházejí z víceméně ustálených postupů ve vydavatelské praxi. Ve svém vlastním zájmu by se jimi měli řídit nejen vydavatelé, ale také autoři textů, neboť respektování norem je důležitým předpokladem účinné komunikace informací.

S tvorbou dokumentů a s možnostmi jejich vyhledávání souvisí problematika zpracování a pořádání informací. Pořádání je proto rovněž předmětem norem.

Užitečná literatura

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-02 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1