Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Třídění informačních zdrojů (dokumentů a služeb)

Dokumenty (informační zdroje) se dělí podle řady kritérií. Ve skutečnosti je však konkrétní informační zdroje možné zařadit do více kategorií.

Podle funkce

Podle druhu a funkce

Podle způsobu (formy) zaznamenání obsahu

Podle původnosti obsahu

Podle nosiče

Příklady

Podle kontinuity vydávání

Podle typu poskytovaných informací

Podle stupně zveřejnění

Podle způsobu prezentace údajů

Podle obsahu

Podle instituce, která informace poskytuje

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-07-29 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk