Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Úvod – obecné základy práce s informacemi

V rámci projektu Digitální portfolio byly připraveny texty Jak pracovat s informacemi; jeden z textů je věnován vyhledávání informací v bibliografických bázích dat: Obecné základy práce s informacemi.

Každý, kdo chce využívat odborné informace, měl by mít určité znalosti, které mu usnadní jejich

Na následujících stránkách najdete některé důležité informace o různých typech dokumentů, jejich hlavní charakteristiky a také informace o zdrojích, v nichž je možné potřebné informace hledat.

Obsah

 1. Třídění informačních zdrojů (dokumentů a služeb)
 2. Vydavatelská úprava dokumentů
 3. Popis dokumentů
 4. Dokumenty
 5. Knihy
 6. Systém ISBN
 7. Zdroje informací o knihách
 8. Periodika a další seriálové publikace
 9. Zdroje informací o periodikách (časopisech a článcích)
 10. Digital Object Identifier (DOI)
 11. Systém CrossRef
 12. Identifikátory autorů
 13. Dokumenty průmyslově právní ochrany
 14. Normy
 15. Šedá literatura
 16. Firemní literatura
 17. Legislativní dokumenty
 18. Další druhy dokumentů
 19. Typologie bibliografických systémů
 20. Druhy bází dat
 21. Báze dat, jejich producenti a databázová centra
 22. Volně přístupné báze dat
 23. Co je to rešerše
 24. Booleovské operátory
 25. Distanční operátory
 26. Impakt faktor

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-06-19 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | CSS | W3C