Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690: Obsah kurzu

 1. Jak zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690
 2. Proč citovat
 3. Možnosti využívání bibliografických citací
 4. Pomůcky a nástroje pro práci s bibliografickými citacemi
 5. Jak se vyhnout prohřeškům proti informační etice
 6. Obecné zásady citování informačních pramenů
 7. Podle čeho zpracovávat bibliografické citace
 8. Jaké jsou další citační styly?
 9. Bibliografická citace zpracovaná podle různých citačních stylů
 10. Jak citovat
 11. Jak správně postupovat při zpracování bibliografické citace
 12. Co je potřebné pro zpracování bibliografických citací znát?
 13. Obecná pravidla pro zpracování bibliografických citací
 14. Čeho se úpravy údajů z původního dokumentu týkají?
 15. Jak uvádět v bibliografických citacích údaje o autorech
 16. Jak uvádět v bibliografických citacích názvové údaje
 17. Zkracování slov v názvových údajích
 18. Obecná pravidla pro vydání, nakladatelské údaje a datum vydání
 19. Údaje o vydávání u seriálových publikací
 20. Údaje o rozsahu a standardním číslu
 21. Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – obecné informace
 22. Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – obecné informace
 23. Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – struktura a příklady
 24. Bibliografická citace seriálové publikace
 25. Bibliografická citace článku v seriálové publikaci
 26. Bibliografická citace sborníku příspěvků
 27. Bibliografická citace článku ve sborníku příspěvků
 28. Bibliografická citace patentového dokumentu
 29. Bibliografické citace diplomových a vědeckokvalifikačních prací
 30. Bibliografické citace norem
 31. Bibliografické citace výzkumných zpráv
 32. Bibliografické citace firemní literatury
 33. Hlavní typy elektronických zdrojů a jejich charakteristiky
 34. Příklady bibliografických citací elektronických dokumentů
 35. Odkazy v textu
 36. Vytvoření seznamu bibliografických citací

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-03 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1