Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Příklady bibliografických citací elektronických dokumentů

Struktura bibliografické citace článku v elektronické seriálové publikaci

1 Datem citování se rozumí den, kdy byl citovaný elektronický informační zdroj skutečně otevřen, t.j. viděn (angl. viewed).

Bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci

Struktura bibliografické citace elektronické seriálové publikace

Bibliografická citace elektronické seriálové publikace

Struktura bibliografické citace elektronické knihy

Bibliografická citace elektronické knihy

Další příklady bibliografických elektronických síťových zdrojů

Bibliografické citace článků z elektronických časopisů

Bibliografická citace článku z elektronického sborníku z konference

Bibliografická citace webového sídla

Příspěvky na webovém sídle (části)

Webová stránka=nesamostatný příspěvek webového sídla; je součástí webového sídla.

Plně postačí i tato varianta:

Webová stránka, která je příspěvkem zaslaným na webové sídlo; v následujícím příkladu je to blog, který je zaměřen na určitou problematiku a objevují se na něm příspěvky různých autorů.

Bibliografická citace kapitoly z elektronické knihy

Co je to DOI – Digital Object Identifier (identifikátor digitálního objektu)

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-03 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk