Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické citace firemní literatury

Firemní literatura patří rovněž mezi užitečné zdroje informací, a tak se dá očekávat, že budete stát před problémem jak správně citovat takový dokument. Důležitými údaji jsou v tomto případě název a sídlo firmy, která informační materiál o svém výrobku nebo službě vydala.

Stejně jako u výzkumných či technických zpráv se dnes často můžete setkat s firemní literaturou publikovanou elektronicky na webových stránkách firem. Nejčastěji jsou tyto firemní materiály šířeny ve formátu PDF. Zpravidla jde o elektronické verze katalogů, specifikací výrobků, příruček, manuálů, ceníků apod., jež jsou jinak šířeny tradičním způsobem, tedy tiskem.

Příklady bibliografických citací firemní literatury

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2012-02-07 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk