Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické citace výzkumných zpráv

Stejně jako u ostatních typů dokumentů je v bibliografické citaci nezbytné uvést nejdůležitější údaje, které umožní identifikovat daný dokument. Výzkumné (případně technické) zprávy, patří mezi tzv. šedou literaturu (angl. grey literature). Tímto termínem jsou označovány publikace, jež nejsou běžně dostupné na knižním trhu. Lze je však vyhledat v různých zdrojích, v oborově zaměřených komerčních bázích dat, v online katalozích knihoven nebo ve specializovaných bázích dat externí odkaz, z nichž je řada (pro vyhledávání) volně dostupných. V současnosti bývají výzkumné zprávy zveřejňovány elektronicky na specializovaných serverech nebo na serverech výzkumných ústavů.

U výzkumných nebo technických zpráv se v podnázvu uvádí označení druhu zprávy v jazyce originálu a – je-li uvedeno – také číslo projektu. Dále se uvádí sídlo a název organizace, kde byla zpráva zpracována, a datum zpracování (zveřejnění) zprávy.

Příklady bibliografických citací výzkumných zpráv

A jak vypadá bibliografická citace této zprávy podle jiného citačního stylu?

Například takto (CSE Scientific Style and Format externí odkaz):

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-09-23 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk