Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografické citace norem

Pro bibliografické citace norem lze převzít základní pravidla rovněž z normy ČSN ISO 690. Při jejich zpracování je důležité si znovu připomenout, že smyslem bibliografických citací je mj. možnost zpětného vyhledání původního dokumentu. Bibliografická citace tedy musí obsahovat nezbytné identifikační údaje.

U normativních dokumentů je tím nejvýznamnějším údajem označení normy. Tento údaj zpravidla obsahuje číslo normy a informaci označující zpracovatele, tj. místo vzniku a platnosti normy. Je-li součástí označení normy údaj ČSN ISO, pak to znamená, že jde o českou normu, jež byla převzata z mezinárodní normy zpracované v rámci International Organization for Standardization externí odkaz (ISO).

Struktura bibliografické citace

Bloky údajů

Prvky bibliografické citace

Příklady bibliografických citací

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2011-11-19 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk