Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace patentového dokumentu

Pramenem údajů pro bibliografickou citaci je titulní strana patentového dokumentu.

Struktura bibliografické citace patentového dokumentu

Bibliografická citace patentového dokumentu

A jak vypadá bibliografická citace tohoto patentu podle jiného citačního stylu?

Například takto (Harvard Style):

1 WIPO intellectual property handbook: policy, law and use. 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004. ISBN 978-92-805-1291-5.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-01-30 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1