Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace článku ve sborníku příspěvků

Články publikované ve sbornících příspěvků patří vedle časopiseckých článků a monografických publikací k nejčastěji citovaným dokumentům.

Popisovanou jednotkou je článek, proto první část citace tvoří údaje o článku. Za nimi pak následuje bibliografická citace zdrojového dokumentu jako celku, jasně typograficky a interpunkcí odlišená od citovaného článku. Závěrečnou částí citace je lokace článku ve zdrojovém dokumentu uvedená příslušným stránkování (s. od-do).

V bibliografické citaci článku ze sborníku, případně v citaci části monografické publikace, je nutné před údaji o zdrojovém dokumentu uvést předložku In:.

Struktura bibliografické citace článku ve sborníku

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. In: [ÚDAJE O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Autorské údaje. Názvové údaje. Údaje o vydání. Nakladatelské údaje a datum vydání, údaje o rozsahu – lokaci příspěvku ve zdrojovém dokumentu (strany od-do). Standardní číslo.

Bibliografické citace článků ve sborníku

Formal methods for performance evaluation (informace na webu)

A jak vypadá bibliografická citace tohoto článku podle jiného citačního stylu?

Například takto (MLA Style externí odkaz):

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-25 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1