Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace sborníku příspěvků

Při studiu odborné literatury se zřejmě setkáte se sborníky příspěvků z konferencí, symposií, seminářů, workshopů apod. Bibliografické citace se zpracovávají obdobně jako citace monografických publikací. V autorských údajích se zpravidla uvádějí – jsou-li uvedeni na titulním listu – editoři (sestavovatelé, redaktoři apod.) těchto sborníků. Není-li uveden editor, je prvním prvkem bibliografické citace název sborníku.

U sborníků jsou zpravidla na titulním listu uvedeny údaje o datu a místu konání akce. Jde vlastně o podnázev (podnázvy), a proto je vhodné tyto údaje do bibliografické citace zahrnout, neboť usnadňují vyhledání originálního dokumentu.

Sborníky příspěvků bývají zpravidla registrovány v oborově orientovaných bibliografických bázích dat (jako jsou např. Inspec, Compendex, Metadex), v multioborových bázích dat jako jsou Scopus nebo Web of Science, ale také v digitálních knihovnách, např. ACM DL nebo IEEEXplore apod., jak na úrovni celého sborníku, tak také na úrovni jednotlivých příspěvků.

Bibliografické citace sborníků příspěvků

A jak vypadá bibliografická citace tohoto sborníku podle jiného citačního stylu?

Například takto (MLA Style externí odkaz):

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-09-23 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1