Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace článku v seriálové publikaci

Články publikované v odborných časopisech patří zřejmě k nejčastěji citovaným dokumentům.

Popisovanou jednotkou je článek, proto bibliografická citace začíná údaji o článku. Za nimi pak následuje citace zdrojového dokumentu jako celku, jasně typograficky a interpunkcí odlišená od citovaného článku. Závěrečnou částí citace je lokace (umístění) článku ve zdrojovém dokumentu uvedená příslušným stránkováním (s. od-do, s. 55-63). Má-li časopis přidělen údaj ISSN, měl by být uveden za údajem o umístění článku v časopisu.

Pokud je citovaný článek dostupný rovněž v elektronické verzi na webu nakladatele, je možné bibliografické údaje doplnit i touto informací s uvedením adresy dokumentu. Pokud má dokument přidělen identifikátor DOI (digital object identifier), pak není nutné uvádět URL, ale stačí uvést pouze DOI (viz příklady).

Struktura bibliografické citace článku v seriálové publikaci

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. [ÚDAJE O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Název časopisu. Rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. ISSN. DOI nebo URL

Bibliografická citace článku v seriálové publikaci

Článek jednoho autora (z časopisu bez zpřístupňování plných textů elektronicky)

Článek dvou autorů (z časopisu zpřístupňujícího plné texty elektronicky)

Článek dvou autorů (z časopisu s plnými texty elektronicky a s DOI)

Článek tří autorů (z časopisu zpřístupňujícího plné texty elektronicky)

Článek tří autorů (z časopisu bez plných textů elektronicky)

Článek čtyř autorů (z časopisu bez elektronické verze)

Článek čtyř autorů (z časopisu s plnými texty elektronicky)

Článek více autorů (z časopisu s plnými texty elektronicky a s DOI)

A jak vypadá bibliografická citace článku z časopisu podle jiného citačního stylu?

Například takto (APA Style externí odkaz):

Nebo takto (Chicago Style externí odkaz):

Nebo takto (Harvard Style):

Nebo takto (MLA Style externí odkaz):

1 Údaje o autorech článku je možné uvést i takto: PEČTOVÁ, Iva aj. nebo PEČTOVÁ, Iva et al.

2 Tento článek má celkem sedm autorů: Marta Harničárová, Jan Valíček, Andreas Öchsner, Radovan Grznárik, Milena Kušnerová, Josef Neugebauer, Dražan Kozak.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-09-24 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1