Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace seriálové publikace

Seriálové publikace zahrnují:

Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace

ISSN externí odkaz (angl. international standard serial number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je mezinárodní standardní kód identifikující seriálovou publikaci (viz ČSN ISO 5127, s. 55). V rámci mezinárodního systému ISSN je pro každou seriálovou publikaci zaveden klíčový název (angl. key title).

Ukázka záznamu citovaného časopisu v bázi dat ISSN

Obrázek: Ukázka záznamu citovaného časopisu v bázi dat ISSN

Ukázka záznamu citovaného časopisu vISSN Register SK

Obrázek: Ukázka záznamu citovaného časopisu v ISSN Register SK

Struktura bibliografické citace seriálové publikace

Bibliografická citace seriálové publikace

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2014-04-03 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1