Ústřední knihovna Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – struktura a příklady

Struktura bibliografické citace knihy (monografické publikace)

Bloky údajů

Prvky bibliografické citace

Příklady bibliografických citací knih (monografických publikací)

A jak vypadá bibliografická citace knihy podle jiného citačního stylu?

Například takto (Chicago Style externí odkaz):

Návod

1 záznam knihy ve WorldCat externí odkaz

2 záznam knihy ve WorldCat externí odkaz

3 záznam knihy ve WorldCat externí odkaz; záznam knihy v nakladatelském katalogu externí odkaz

4 záznam knihy ve WorldCat externí odkaz; záznam knihy v nakladatelském katalogu externí odkaz

5 záznam knihy ve WorldCat externí odkaz; záznam knihy v nakladatelském katalogu externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-02-02 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1