Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace monografické publikace (knihy) – obecné informace

Několik užitečných definic

Několik užitečných odkazů

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-10-08 | ©1998-2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk