Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Údaje o vydávání u seriálových publikací

Údaje v bibliografické citaci seriálové publikace

V citaci časopisu se uvádějí buď souhrnné údaje o publikaci, jejíž vydávání ještě nebylo ukončeno, např. 1995, roč. 1, č. 1–, nebo údaje o určitém časovém období 1956–1963, roč. 1–8.

Příklady bibliografických citací seriálových publikací

Údaje v bibliografické citaci článku v seriálové publikaci

V citaci článku z časopisu se uvádějí co nejpřesnější údaje, které zpravidla zahrnují: rok vydání, pořadové číslo svazku (ročník, volume, tom, Jahrgang apod.), číslo sešitu, případně měsíc, ve kterém uvedené číslo vyšlo (jen tehdy, je-li tento údaj uveden ve zdrojovém dokumentu).

Slova, jež jsou součástí údajů o vydávání, je možné vyjádřit zkratkou v souladu s normou ČSN ISO 4. Zapisují se v jazyce originálu.

Tyto popisné údaje (zkratkou např. roč., č., s. a jejich ekvivalenty v jiných jazycích) je možné vynechat. V takovém případě je však nezbytné odlišit jednotlivé prvky typograficky. Viz příklady.

Příklady bibliografických citací časopiseckých článků

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-03-18 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk