Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava

Jak uvádět v bibliografických citacích názvové údaje

Název (angl. title) dokumentu se v bibliografické citaci uvádí shodně s původním dokumentem, přičemž je možné (někdy nezbytné) provést určité formální úpravy.

Má-li citovaný dokument více názvů, například je-li název uveden v několika jazykových verzích, uveďte v bibliografické citaci pouze jeden název. Buď ten, který je typograficky zvýrazněn, nebo ten, který je uveden na prvním místě.

Je-li na titulním listu uveden podnázev (angl. subtitle), případně více podnázvů, je vhodné – zvlášť tehdy, je-li to důležité pro identifikaci dokumentu (název je obecný, shodný s názvy jiných dokumentů apod.) – je v bibliografické citaci uvést.

Formálně se název od podnázvu (případně podnázvy) oddělují dvojtečkou, blok názvových údajů je ukončen tečkou. Nebrání-li tomu pravopisná pravidla jazyka, ve kterém je název v originálním dokumentu uveden, není nutné přesně reprodukovat typografickou úpravu názvu na titulním listu. Například u anglických publikací bývá zvykem uvádět na titulním listu u významových slov v názvech počáteční písmena versálkami. Zde se doporučuje použít v citaci malá písmena.

Oproti tomu například u názvů v němčině je nezbytné ponechat psaní velkých písmen v souladu s pravopisnou praxí tohoto jazyka:

Taschenatlas der Umweltchemie.

Umweltchemie: eine Einführung.

Příklady

Údaje na titulním listu

Název: The Invisible Web

Podnázev: Uncovering Information Sources Search Engines Can´t See

Názvové údaje v bibliografické citaci

Pokud tomu nebrání pravopisná pravidla, podnázev v bibliografické citaci zapisujeme malými písmeny včetně prvního písmene počátečního slova (ačkoliv na titulním listu zpravidla začíná písmenem velkým).

Údaje na titulním listu

Název: HISTORIE TRESTU SMRTI, podnázev: Dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost

Název: THE ELEMENTS OF USER EXPERIENCE, podnázev: User-Centered Design for the Web

Názvové údaje v bibliografické citaci

Pro snadnější orientaci v bibliografické citaci (zvláště v rozsáhlém soupisu citací) je vhodné názvy zdrojových publikací uvádět kurzívou. Kurzívou tedy můžete zvýraznit názvové údaje, citujete-li monografickou publikaci či seriálovou publikaci (časopis) jako celek, nebo můžete použít kurzívu, citujete-li článek z časopisu nebo článek ze sborníku, pro zvýraznění zdroje, v němž byly články publikovány.

Jde-li o článek z časopisu, kurzívou se zvýrazní název časopisu, jde-li o článek ze sborníku, použije se kurzíva pro zvýraznění názvu sborníku.

Bibliografická citace článku ve sborníku příspěvků

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2011-11-17 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk