Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

Co je potřebné pro zpracování bibliografických citací znát?

Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, jež umožňují její identifikaci. Základním zdrojem těchto údajů je vždy citovaná publikace.

Co tedy potřebujete pro zpracování bibliografických citací znát?

Strukturu, obsah a řazení prvků v bibliografické citaci knihy ukazuje následující příklad.

Bibliografická citace knihy

Struktura bibliografické citace knihy (monografické publikace) s jednotlivými údaji (prvky)

Prameny údajů v knize (monografické publikaci)

Příklad bibliografické citace knihy (monografické publikace)

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-08-05 | ©1998–2014 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk