Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jak správně postupovat při zpracování bibliografické citace

Pustíte-li se do psaní odborného textu, mějte na paměti, že jeho součástí budou bibliografické citace literatury, z níž jste při své práci čerpali.

Od začátku práce na odborném textu je třeba si uvědomit, že odkaz v textu musí korespondovat s bibliografickými citacemi v soupisu a že i řazení soupisu je zpravidla formálně předepsáno. Čím rozsáhlejší je odborná práce, tím složitější a náročnější je zpracování bibliografických citací. Naštěstí vám moderní informační technologie mohou tuto práci usnadnit. Při psaní je ovšem nutné naučit se dobře pracovat alespoň s textovým editorem, který vám také v mnoha věcech může pomoci.

Při zpracování bibliografických citací musíte vzít v úvahu, že se jejich obsah (prvky), rozsah a struktura liší podle typů dokumentů. Jinak vypadá bibliografická citace knižní monografie, jinak citace příspěvku ve sborníku či časopiseckého článku.

V následujících kapitolách se seznámíte s obecnými pravidly pro citování dokumentů, s údaji, které charakterizují jednotlivé typy dokumentů (jako je např. knižní monografie, časopis, časopisecký článek, sborník příspěvků, patent, norma apod.). Závěrem se dozvíte, jak v souladu s normou ČSN ISO 690 vytvořit soupis bibliografických citací a jak je možné citovat a odkazovat přímo v textu práce.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-08-05 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk