Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Bibliografická citace zpracovaná podle různých citačních stylů

Úvodní údaje citovaného časopiseckého článku

Obrázek: Úvodní údaje citovaného časopiseckého článku externí odkaz

ACS Style

APA Style

Chicago Style

CSE Style

Harvard Style

MLA Style

Oxford Style

Turabian

ČSN ISO 690

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2013-07-26 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk