Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jaké jsou další citační styly?

Například ty, jež používají jednotliví nakladatelé (vydavatelé) časopisů. Najdete je většinou v pokynech pro autory v každém čísle časopisu nebo na webových stránkách daného periodika. Tato pravidla se více či méně liší od normy ISO 690, především ve struktuře a rozsahu uváděných údajů, v jejich pořadí a ve formální úpravě bibliografických citací. Mírně odlišná jsou i doporučení pro zpracování soupisů bibliografických citací či pro uvádění citací a odkazů v textu příspěvku nebo knihy.

Příklady pokynů pro autory časopiseckých článků a nakladatelské styly

Nejčastěji používané citační styly

Kromě individuálních nakladatelských (vydavatelských) pokynů existují další doporučení pro zpracování bibliografických citací a jejich soupisů, jež vycházejí z dlouholetých zvyklostí používaných v určité odborné komunitě.

Příklady bibliografické citace knihy (monografie) podle různých citačních stylů

Bibliografická citace této knihy (monografie) podle ČSN ISO 690:

  • BUFFIE, Edward F.
  • Trade policy in developing countries.
  • Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
  • ISBN 0-521-78223-6.

Příklady bibliografické citace časopiseckého článku podle různých citačních stylů

Bibliografická citace téhož časopiseckého článku podle ČSN ISO 690:

  • HOSSEINI, T. R., et al.
  • Bioflotation of Sarcheshmeh copper ore using Thiobacillus Ferrooxidans bacteria.
  • Minerals Engineering. 2005, 18(3), 371-374. ISSN 0892-6875. Dostupné z: doi:10.1016/j.mineng.2004.06.005 externí odkaz

Při zpracování bibliografických citací, odkazů a soupisů byste se měli řídit pokyny toho, kdo vám uložil úkol napsat práci (například diplomovou či disertační práci), nakladatele (vydavatele) knihy nebo časopisu, případně editora sborníku příspěvků.

Naučíte-li se zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690, určitě pro vás nebude obtížné přizpůsobit se jiným pravidlům či zvyklostem. Jak uvidíte na příkladu bibliografické citace časopiseckého článku na další stránce, většinou jsou do bibliografických citací zahrnovány shodné údaje, jen v mírně pozměněném pořadí či v poněkud odlišné formální úpravě.

1 Viz též COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON (eds.) The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington: American Chemical Society, 2006. ISBN 978-0-8412-3999-9. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

2 Oxford University Press. New Oxford style manual. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-965722-3. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

3 AMA manual of style: a guide for authors and editors. 10th ed. New York: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517633-9.

4 Publication manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington: American Psychological Association, c2010. ISBN 978-1-4338-0561-5. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

5 Council of Science Editors. Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 8th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2014. ISBN 978-0-226-11649-5.

6 The Chicago manual of style. 16th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2010. ISBN 978-0-226-10420-1. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

7 GIBALDI, Joseph. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3rd ed. New York: Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-297-7. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

8 TURABIAN, Kate L. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 8th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. ISBN 978-0-226-81638-8. Ve fondu ÚK VŠB-TUO. externí odkaz

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2017-02-01 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk