Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Obecné zásady citování informačních pramenů

Proč se vyplatí tato doporučení respektovat?

Částečnou odpověď na tuto otázku jste mohli najít na předcházejících stránkách textu.

Naučíte-li se správně zpracovávat bibliografické citace, bude pro vás rovněž jednodušší vyhledávání informací v nejrůznějších zdrojích, tradičních i elektronických, v knihovních nebo v nakladatelských katalozích, v bibliografických databázích, a dokonce i ve vyhledávacích službách registrujících webové dokumenty. Uvědomíte si také, jaké údaje budete potřebovat, budete-li žádat o určité služby v knihovně. Budete vědět, jaké informace jsou nezbytné pro rychlé a kvalitní vyřízení požadavku na zajištění dokumentů meziknihovní výpůjční službou nebo na zakoupení požadovaných publikací do fondu knihovny.

1 Zpracování bibliografických citací vám dnes usnadní dostupné elektronické informační zdroje: katalogy knihoven, národní bibliografie, nakladatelské informace, bibliografické báze dat apod. Nezbytné bibliografické údaje ke knihám ve většině případů snadno a lehce získáte například ve WorldCat externí odkaz, Trove externí odkaz nebo v Google Books externí odkaz. Bibliografické údaje k článkům z časopisů získáte rovněž ve WorldCat externí odkaz, prostřednictvím Google Scholar externí odkaz, ve službě Ingenta externí odkaz, na webu vydavatele časopisu externí odkaz, ve kterém byl článek publikován, nebo v některé z dostupných komerčních bází dat (Scopus, Web of Science, EBSCO, EconLit, ProQuest atd.). Totéž platí i pro další typy dokumentů, především pro články ze sborníků z konferencí, které jsou v bázích dat registrovány. Plnotextově (bezplatně) jsou přístupné patenty, databáze informací o normách, vysokoškolské kvalifikační práce aj.

ÚK VŠB-TUO | Autor: Daniela Tkačíková | Aktualizováno 2015-09-23 | ©1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1 | Tisk