Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: Biblioboxy a knižní návratová skříňka

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – Bibliobox

Co je to Bibliobox a knižní návratová skříňka?

Obě zařízení jsou určena k vracení vypůjčených knih z fondu ÚK výhradně mimo provozní dobu knihovny. Je-li knihovna otevřená, vracejte vypůjčené knihy na příslušném pracovišti ÚK.

Knižní návratová skříňka je určena do interiéru, zatímco Bibliobox je umístěn mimo budovu a umožňuje vrátit vypůjčené knihy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. ÚK VŠB-TUO pořídila dva Biblioboxy.

Jeden Bibliobox je umístěn v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě externí odkaz u vchodu do budovy NK („nová knihovna“). Další Bibliobox najdete v centru Ostravy u vchodu do budovy Ekonomické fakulty externí odkaz (Sokolská třída 33).

Knižní návratová skříňka je umístěna v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství externí odkaz (Lumírova 13/630, Ostrava-Výškovice), u šatny, za vrátnicí vlevo.

Knižní návratová skříňka na FBI Knižní návratová skříňka na FBI

Vrácený dokument vložený do Biblioboxu nebo knižní návratové skříňky bude odepsán z konta uživatele následující pracovní den. ÚK neposílá vyrozumění o odepsání výpůjčky z konta uživatele. Poškozené nebo neúplné dokumenty (bez příloh, CD apod.) nebudou z konta uživatele odepsány. Případné již vzniklé sankční poplatky z prodlení použitím Biblioboxu nebo knižní návratové skříňky zůstávají beze změn; uživatel je povinen je uhradit.

Upozornění: Biblioboxy a knižní návratovou skříňku nepoužívejte pro knihy vypůjčené v rámci meziknihovní výpůjční služby!

Bibliobox Bibliobox na Sokolské 33

Nákup Biblioboxů byl financován z projektu Informační infrastruktura výzkumu pro techniku - INFO4TECH, registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0226.

Aktualizováno 2015-02-11 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1