Přeskoč navigaci.
Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Virtuální prohlídka: Knihovna na Fakultě stavební

Najdete nás na Facebooku
Virtuální prohlídka – studovna na Fakultě stavební

Knihovna na Fakultě stavební (FAST) poskytuje pedagogům a studentům této fakulty přístup k literatuře a k informačním službám ÚK VŠB-TUO.

Fond knihovny na FAST VŠB-TUO je umístěn na volně přístupných „regálech“. Záznamy o všech knihách, které jsou zde umístěny, jsou uloženy v online katalogu externí odkaz.

Do fondu této knihovny jsou zařazovány knihy odpovídající tematicky profilu FAST určené jen k půjčování mimo knihovnu.

V knihovně lze studovat prezenčně (nebo si zhotovit kopie článků) také několik titulů časopisů, které však ÚK odebírá i pro studovnu (aby byly zájemcům přístupné i mimo provozní dobu knihovny na FAST).

V knihovně na FAST jsou uživatelům zpřístupněny prostřednictvím služby ČSN online externí odkaz také normy ČSN ve formátu PDF.

Online katalog – lokace ÚK/FAST, Absenční výpůjčka
Knihovna na Fakultě stavební Knihovna na Fakultě stavební

Aktualizováno 2016-09-06 | Ústřední knihovna | Editor: Daniela Tkačíková | © 1998–2017 | VŠB-TUO | XHTML 1.1